TRENINGI KLUCZOWYCH UMIEJĘTNOŚCI W BIZNESIE

NVCNONVIOLENT COMMUNICATIONDLA BIZNESU

Uczymy ludzi budowania dobrych relacji,
które podnoszą efektywność współpracy.

METODYKA NVC

W treningach stosujemy metodykę Nonviolent Communication (NVC), która jest zintegrowanym systemem wiedzy i umiejętności budowania wysokiej jakości relacji, sprzyjających minimalizacji konfliktów, osiąganiu zrozumienia i porozumienia, efektywnej komunikacji i współpracy.

Jej twórcą jest psycholog kliniczny Ph.D. Marshall Rosenberg, mediator konfliktów zbrojnych i etnicznych na wielu kontynentach, a także trener biznesu.

Model NVC

CERTYFIKACJA CNVC

Metodyka NVC jest nadzorowana i rozwijana na świecie przez organizację The Center For Nonviolent Communication (CNVC) w USA.

Organizacja edukuje i certyfikuje profesjonalnych trenerów NVC, zapewniając najwyższy standard ich usług. Certyfikacja trwa min. 3 lata, jest wieloetapowa i kończy się kilkudniowym assessmentem przed międzynarodową komisją. Więcej na cnvc.org.

CO ZYSKUJESZ
STOSUJĄC NVC?

WIEDZA

Znając NVC, rozumiesz zachowanie ludzi i potrafisz odkryć ich faktyczne potrzeby oraz pomóc im je zaspokoić. NVC jest kluczem do poznania motywu zachowania i działania ludzi. Poznania ich faktycznych potrzeb ukrytych za aktualnymi emocjami.

UMIEJĘTNOŚCI

Stosując NVC potrafisz dojść do porozumienia, szczególnie w trudnych sytuacjach. Umiesz budować świadome relacje z innymi i samym sobą, eliminując powstawanie destrukcyjnych konfliktów, które hamują potencjał firmy.

REZULTATY

Efektem jest wzrost energii i motywacji do pracy, większe wykorzystanie potencjału pracowników, co przekłada się na zwiększenie ich efektywności. Dla organizacji to oszczędność czasu i pieniędzy.

Sprawdź, jak możemy Ciebie wesprzeć…

KULTURA ORGANIZACYJNA

 • Zarządy Firm

 • Kadra Menedżerska

 • Działy HR

 • Organizacje Hierarchiczne

 • Organizacje Projektowe

 • Organizacje Zwinne (Agile, Lean)

 • Organizacje Turkusowe (Teal)

 • Startupy

 • Zwiększenie efektywności pracy w organizacji poprzez sprawną komunikację pomiędzy pracownikami.
 • Zwiększenie satysfakcji z pracy w przyjaznym dla ludzi środowisku, sprzyjające retencji pracowników i wzmacniające Employer Branding.
 • Wzrost dobrostanu (wellbeing) pracowników przez zredukowanie zbędnego stresu i napięć w ich interakcji.
 • Zapobieganie wypaleniu zawodowemu.
 • Zapobieganie mobbingowi.
 • Sprawniejsze wprowadzanie zmian w organizacjach (zmian strategii, zmian struktur organizacyjnych, projektów M&A).
 • Wsparcie transformacji organizacji hierarchicznych do organizacji zwinnych i/lub turkusowych.

PRZYWÓDZTWO

 • Kadra Menedżerska

 • Dyrektorzy

 • Kierownicy Działów

 • Liderzy Zespołów

 • Przywództwo oparte na autentyczności poprzez lepsze rozumienie i wyrażanie siebie.
 • Budowanie naturalnego autorytetu poprzez partnerskie relacje.
 • Orientacja na ludzi i zespoły jako podstawa osiągania rezultatów (główne kompetencje przywódcze wg Zintegrowanego Modelu Przywództwa ILM72).
 • Zrozumienie motywacji pracowników. Budowanie i utrzymanie wewnętrznej motywacji pracowników. Umiejętność wspierania pracowników w trudnych sytuacjach.
 • Antycypowanie oraz zapobieganie konfliktom i kryzysom w zespole. Rozwiązywanie zaistniałych konfliktów i ich mediacje.
 • Skuteczne negocjacje wzmacniające relacje, uwzględniające potrzeby obu stron.

PRACA ZESPOŁOWA

 • Pracownicy Biurowi

 • Pracownicy Produkcji

 • Programiści

 • Zespoły Projektowe (Agile, PMI®, PRINCE®)

 • Budowanie zaufania, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, zaangażowania i odpowiedzialności w zespole jako podstawy osiągania rezultatów (według modelu 5 dysfunkcji zespołu Patricka Lencioniego).
 • Zdolność pracowników do otwartości, jasnego komunikowania się, rozumienia punktu widzenia innych, szacunku i akceptacji granic, sprzyjające większej efektywności współpracy, ograniczeniu nieporozumień i wzrostu motywacji.
 • Umiejętność pracowników samodzielnej mediacji konfliktów między członkami zespołu i wyciąganie wniosków rozwiązujących problemy.
 • Zmniejszenie interwencji kierownictwa poprzez większą zdolność zespołów do samoregulacji i samoorganizacji.
 • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.  Zwiększenie efektywności spotkań poprzez ograniczenie ich liczby i skrócenie czasu trwania, potrzebnych do załatwiania spraw.
 • Sprawne planowanie i realizacja projektów poprzez bardziej trafne ustalanie celów, wymagań i potrzeb w projektach, ich zakresu i harmonogramów, lepszą komunikację oraz sprawniejsze radzenie sobie z problemami na etapie realizacji.

PRACA Z KLIENTEM

 • Działy Sprzedaży i Obsługi Klienta

 • Pracownicy Front Office i Punktów Sprzedaży

 • Konsultanci Infolinii i Telecentrum

 • Działy Reklamacji

 • Nawiązywanie głębszych (podmiotowych) relacji z klientem, wzmacniające doświadczenie marki i zwiększające lojalność.
 • Rozpoznawanie faktycznych potrzeb klienta, dające lepsze dopasowanie współpracy i większą z niej satysfakcję.
 • Radzenie sobie w trudnych rozmowach z klientem (reklamacje, skargi) dzięki umiejętności udzielania empatii dla siebie i klienta.

AGNIESZKA PAWLIK

Certyfikowana trenerka CNVC®

OFERTA USŁUG

PROCES WSPÓŁPRACY

1

BADANIE

Rozpoznanie z decydentem zakresu potrzeb oraz grupy docelowej treningu.
Analiza potrzeb uczestników treningu (wywiady i ankiety).
Raport z analizy potrzeb i decyzje klienta.
Ustalenie organizacji treningu (miejsce, terminy).
Ustalenie sposobu ewaluacji treningu.
Zawarcie umowy.

2

TRENING

Realizacja treningu wg ustalonego harmonogramu.
Obserwacja postępów grupy i reagowanie na indywidualne potrzeby uczestników w trakcie dnia treningowymi, jak i pomiędzy nimi (zadania dla uczestników do pracy własnej pomiędzy spotkaniami).

3

REKOMENDACJE

Ewaluacja treningu wg ustalonego sposobu.
Rekomendacje do dalszego rozwoju trenowanej grupy.

4

WSPARCIE

Stworzenie grup rozwojowych i wsparcia dla uczestników treningu wg ustalonych ich potrzeb.

TRENINGI GRUPOWE

WPROWADZENIE DO NVC®

2 godz. wykładu
z elementami treningu
Grupa dowolna b/o

Oferta dla firm zainteresowanych poznaniem i doświadczeniem metody NVC oraz korzyści z jej stosowania na co dzień w swojej firmie, dziale, zespole. Najlepszy sposób na podjęcie decyzji w sprawie zaangażowania się w pełny PODSTAWOWY TRENING NVC.

PODSTAWOWY TRENING NVC®

5 dni / 30 godz.
Grupa 6-18 osób

Pełny trening metody NVC, na którym uczestnicy uczą się poprawnego rozpoznawania emocji oraz potrzeb u siebie i innych, aby nawiązać porozumienie. Ma formę ćwiczenia praktycznych umiejętności i odbywa się na autentycznych przykładach z życia zawodowego i/lub prywatnego.

ZAAWANSOWANY TRENING NVC®

5 dni / 30 godz.
Grupa 6-18 osób

Utrwalanie i pogłębianie umiejętności zdobytych na PODSTAWOWYM TRENINGU NVC, skupione na osiągnięciu łatwości i swobody używania NVC oraz utrzymanie wewnętrznego opanowania w trudnych sytuacjach. Zwykle proces wdrażania tych umiejętności w codzienne życie u osoby dorosłej trwa 2 lata.

USŁUGI DODATKOWE

COACHING NVC®

min. 2 godz.

Oferta indywidualnego treningu NVC dla początkujących lub już praktykujących osób, którzy poszukują wsparcia w rozwiązaniu problemów w relacjach z innymi (w pracy, w życiu prywatnym) lub poszukują sposobu rozwoju osobistego.

AUDYT KOMUNIKACJI
I RELACJI

min. 2 dni

Badanie sposobu komunikacji w firmie, zespole lub relacjach prywatnych, z propozycją odpowiednich działań i narzędzi pracy.

MEDIACJE KONFLIKTÓW

min. 3 godz.

Mediacje konfliktów w zespole, pomiędzy pracownikami, społecznych itp. Przy prostych konfliktach zazwyczaj wystarczają 3 godziny. Przy bardziej skomplikowanych, najpierw odbywają się premediacje z każdą ze stron z osobna, co najmniej przez godzinę. Następnie mediacje mogą zająć od 1 do kilku spotkań.

WSPARCIE EMPATYCZNE

min. 2 godz.

Wsparcie w miejscu pracy lub w życiu prywatnym w formie coachingu opartego na potrzebach i/lub wsparcia empatycznego (problemy w pracy, utrata pracy, utrata zaufania zespołu, burzliwy konflikt, ofiara przemocy).

POROZMAWIAJMY
O TWOICH POTRZEBACH

Masz pytania?
Potrzebujesz konsultacji?

Skontaktuj się z nami.